Üyeliklerimiz

Üyeliklerimiz

Üyesi Olduğumuz Mesleki Kuruluşlar 

 

 

TMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
FIDIC Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu
EFCA Avrupa Müşavir Mühendisler Birlikleri Federasyonu
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi